Αναδημοσίευση από: ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

 

Κριτική στη στάση της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς σε σχέση με την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα άσκησε μιλώντας στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4 και την εκπομπή Κάτι παίζει στο Κόκκινο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Καλαμαριά αλλιώς», Δημήτρης Αρκούδης.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη ο κ. Αρκούδης σημείωσε πως «ο κ. δήμαρχος που συμμετείχε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήξερε ποια είναι η κατάσταση. Οι δηλώσεις που γίνονται ότι το ελληνικό δημόσιο δεν ήξερε τι παραχωρούσε είναι άτοπες, άκαιρες και ίσως να έχουν και μια στόχευση».

Πρόσθεσε επίσης πως «βλέποντας κανείς το παραχωρητήριο και το τοπογραφικό που το συνοδεύει βλέπει ότι στα 204 στρέμματα που παραχωρήθηκαν στον δήμο Καλαμαριάς είναι κατά χρήση στον δήμο και υπάρχει πλήρης δυνατότητα για την αξιοποίηση τους».

Σχολιάζοντας τις εν λόγω δηλώσεις περί ιδιοκτησιακού προβλήματος ο κ. Αρκούδης δήλωσε πως «μια τέτοια συζήτηση που βάζει εξ αρχής «αγκάθια» και προβληματισμούς «μυρίζει» λίγο άσχημα διότι έχουμε δηλώσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι μιλάνε για εστίες ανομίας και για ΣΔΙΤ μέσα στα πρώην στρατόπεδα Κόδρα και Παύλου Μελά». «Μια τέτοια συζήτηση ίσως ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και οδηγεί σε λανθασμένες κατευθύνσεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά ο επικεφαλής της παράταξης «Καλαμαριά αλλιώς» δήλωσε πως από την πλευρά της διοίκησης του δήμου δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο σχέδιο για το Κόδρα. Όπως είπε, «πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν γίνει σταδιακά βήματα προς την αξιοποίηση του Κόδρα (καθαρισμός, απομάκρυνση καταληψιών, παράνομου κοινοκομίου κ.α.). Πρέπει να δούμε τι μοντέλα υπήρξαν σε αντίστοιχους χώρους πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα».

Ο κ. Αρκούδης προέκρινε μάλιστα την δημιουργία φορέα διαχείρισης του Κόδρα, με τη συμμετοχή και άλλων δήμων της περιοχής, του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και της Περιφέρειας. Όπως είπε, ένας τέτοιος φορέας θα δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η έκταση όσο πιο σύντομα γίνεται.

«Ο χώρος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος στους πολίτες. Αφήνουμε αναξιοποίητα 204 στρέμματα. Το 2020 πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με το πρώην στρατόπεδο» τόνισε ο κ. Αρκούδης.

bookfriday

 

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την 578/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου, του Τμήματος Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων και του Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη υπαλλήλων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών:
Α. Δέκα (10) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Β. Τέσσερις (4) ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Γ. Δύο (2) ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και
Οχτώ (8) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,για τις ανάγκες του Τμήματος Έργων Συντήρησης και Σημάνσεων.
Δ. Ένας (1) ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ,
Δύο (2) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ και
Δύο (2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για τις ανάγκες του Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, από 16/11/2019 έως 25/11/2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία). Αρμόδιοι υπάλληλοι : Μαρίνου Σοφία, τηλ.:2313314230 και Σιώτα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου τηλ.:2313314202.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΙΤΗΣΗ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΑΙ ΓΙΑ: ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή Δομικών Εργων ή Σχεδιαστή Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστών Δομικών Έργων ή Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με Χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Εργασιών Οπλισμένου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/11/2019-25/11/2019

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 2313314230 /ΣΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 2313314202

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Αναδημοσίευση από: Voria.gr

Πολλές και σοβαρές δυσκολίες υπάρχουν για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά ως ένα υπερτοπικού χώρου πρασίνου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό υποστηρίζει ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρμανέλης τονίζοντας ότι η παραχώρηση των περίπου 204 στρεμμάτων από τα 340 συνολικά του χώρου στον δήμο συνοδεύεται από βάρη.
Η παραχώρηση του Κόδρα στον δήμο Καλαμαριάς έγινε το 2018 με την ψήφιση τροπολογίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ωστόσο, ο κ. Δαρδαμανέλης αναφέρει στη Voria.gr ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των στρεμμάτων που έχουν παραχωρηθεί δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αλλά αντιθέτως πολύ περίπλοκο.
«Το ελληνικό δημόσιο όταν έκανε την παραχώρηση δεν ήξερε τι παραχωρεί και πού», σημειώνει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος λέγοντας πως κάποια κτήρια εντός των στρεμμάτων αυτών έχουν δηλωθεί ως έδρες φορέων ή χρησιμοποιούνται από κάποια υπηρεσία ή υπουργείο. Ο δήμαρχος αναφέρει ως παράδειγμα πως υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζει να χρησιμοποιεί έναν χώρο σε κτήριο μέσα στο Κόδρα, ενώ το κεντρικό κτήριο ανήκει στην Ελληνική Χαρτοθήκη η οποία δεν υπάρχει πια.
Ο κ. Δαρδαμανέλης υπογραμμίζει πως μέλημα του δήμου Καλαμαριάς είναι πρώτον να διαπιστώσει τι ανήκει σε ποιον, ακολούθως τι μπορεί να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, και έπειτα να καταθέσει ένα σχέδιο για την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Μάλιστα, διευκρίνισε πως τέτοιες διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες εξαιτίας των αγκυλώσεων που υπάρχουν στο δημόσιο.

Νοτοπούλου: Δεν υπάρχει άλλοθι
Από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε συμβάλει στην παραχώρηση από τη θέση της προϊσταμένης του Γραφείου Πρωθυπουργού, υπογραμμίζει στη Voria.gr ότι η πολυπλοκότητα δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κόδρα, αλλά τη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου χώρου. Η ίδια επισημαίνει ότι τα όποια ζητήματα μπορούν να επιλυθούν, πχ με τη σύσταση ενός φορέα, και δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για να μην αξιοποιηθεί το δώρο που έγινε στον δήμο.

Οι στόχοι του δήμου Καλαμαριάς για το στρατόπεδο Κόδρα την τετραετία
Όπως είπε ο κ. Δαρδαμανέλης, στόχος της διοίκησης για το στρατόπεδο Κόδρα είναι σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο χώρος να καταστεί ασφαλής και καθαρός, να φύγουν οι καταπατητές και τέλος να ξεκινήσει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Ο κ. Δαρδαμανέλης σημείωσε ότι θα φροντίσει ώστε να υπάρχει και καλύτερος φωτισμός της περιοχής και ο χώρος του πρώην στρατοπέδου να είναι προσβάσιμος από τους κατοίκους της Καλαμαριάς.
Αναφορικά με τους καταπατητές, η προηγούμενη διοίκηση είχε καταθέσει μήνυση εναντίον τους ενώ ο δήμαρχος επισήμανε πως την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
«Στη διάρκεια της 4ετίας ο Καλαμαριώτης θα έχει δει τεράστια διαφορά, πράγματα που δεν έχει εδώ και χρόνια στο Κόδρα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά αφήνοντας μάλιστα αιχμές προς τις προηγούμενες διοικήσεις λέγοντας πως έκαναν σχέδια και κατέθεταν ιδέες χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά τους ανήκει.


Στρατόπεδο Κόδρα
Από τα υπόλοιπα 140 στρέμματα που δεν παραχωρήθηκαν στον δήμο, τα 30 περιήλθαν στον δήμο Καλαμαριάς ο οποίος τα απαλλοτρίωσε, τα 58 ανήκουν στο υπουργείο Πολιτισμού, τρεις μικρές εκτάσεις, συνολικού εμβαδού μικρότερου του ενός στρέμματος διεκδικούνται από ιδιώτες, σε έκταση εμβαδού δέκα στρεμμάτων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ ενώ η έκταση εμβαδού 20 στρεμμάτων ανήκει στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ). Η προηγούμενη διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς είχε ξεκινήσει διαδικασία σύναψης προγραμματισμένης σύμβασης για την έκταση αυτή.
Σημειώνεται πως στην τροπολογία παραχώρησης που ψηφίστηκε αναφέρεται πως παραχωρείται η χρήση του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα για χρονικό διάστημα 99 ετών, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Καλαμαριάς και πολυετών διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Δημόσιο και τον Δήμο. Αναφορικά με τον σκοπό της παραχώρησης διευκρινίζει πως είναι «η αξιοποίηση της έκτασης με την ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό και την κοινωνική ζωή της πόλης, ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής, και η ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξή της».

 

https://www.voria.gr/article/argi-akoma-i-axiopiisi-tou-kodra---ti-lei-o-dimarchos-kalamarias

 

 

 

Η δημοτική παράταξη ''Καλαμαριά Πρώτη Ξανά'' (επικεφαλής Άρης Τεμεκενίδης) εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο τοποθετείται στα γεγονότα που ακολούθησαν τη φημολογία για μαζική εγκατάσταση προσφύγων στην Καλαμαριά. Η ανακοίνωση κλείνει με παραπομπή στην ιστοσελίδα του προγράμματος REACΤ: https://www.react-thess.gr/

 

Αναλυτικά:

 

Με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στο Δήμο μας με βάση ανυπόστατες πληροφορίες για μαζική μετακίνηση προσφύγων στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της πρώην κλινικής "Παναγία", η παράταξή μας έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση:

Το προσφυγικό ζήτημα ταλανίζει την Ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2015. Δυστυχώς, η λανθασμένη αντιμετώπισή του ως προσωρινού φαινομένου και το μέγεθός του ως πρόβλημα, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τις απροετοίμαστες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που αδυνατούν ακόμη και σήμερα να καταλήξουν σε μια συνολική λύση.

Συνέπειες των παραπάνω αποτελούν η αμηχανία, η πίεση και ο φόβος – δικαιολογημένος και αδικαιολόγητος – που αισθάνονται οι τοπικές κοινωνίες περί το τι μέλλει γενέσθαι, αισθήματα που πολλές φορές γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης από περιθωριακές και ακραίες φωνές.

Από την πρώτη στιγμή και παρά την ταυτόχρονη οικονομική κρίση, ο Ελληνικός λαός στάθηκε αρωγός και αλληλέγγυος απέναντι στους κατατρεγμένους και διωγμένους συνανθρώπους μας, που πάτησαν το πόδι τους στη χώρα μας.

Η Καλαμαριά μας, ήδη εδώ και τρία χρόνια, φιλοξενεί στα διοικητικά όρια του Δήμου μας πρόσφυγες και μετανάστες, οργανωμένα και συστηματικά, όπως θα έπρεπε να προβλεφθεί σε όλη τη χώρα ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο ορισμένες περιοχές της, μέσω του προγράμματος REACT (με διεθνή χρηματοδότηση). Στην Καλαμαριά έχουν βρει το "καταφύγιό" τους αρκετές δεκάδες οικογενειών, ενώ γίνονται προσπάθειες κοινωνικής ένταξής τους, συμμετοχής των παιδιών στα σχολικά προγράμματα κλπ.

Στην ίδια την Καλαμαριά όμως, σε ένα Δήμο μέσα στον αστικό ιστό, με ελάχιστους ελεύθερους χώρους, οφείλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μη οργανωμένη ενέργεια. Η δημιουργία ενός ακόμη χώρου όπου θα στοιβάζονται ψυχές, δημιουργώντας ένα ακόμη γκέτο και περιθωριοποιώντας ανθρώπους και οικογένειες, παρατημένους σε χώρους ακατάλληλους για οποιαδήποτε μορφή φιλοξενίας μας βρίσκει προφανώς αντίθετους.

Στην πάντα φιλόξενη, προσφυγομάνα Καλαμαριά οφείλουμε να συνεχίσουμε μέσω της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα REACT την συμβολή μας στην προσπάθεια ολόκληρης της χώρας να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση και τις επιπτώσεις της. Με σχέδιο και ανθρωπιά. Και σε αυτό το θέμα η Καλαμαριά πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών!

 

ΟΜΙΛΙΕΣ
Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 17:00μ.μ. - 18:30μ.μ. ή
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 10.00πμ-11.30π.μ
Όταν το σώμα μας μιλάει…. Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
Όσο πιο πλήρης είναι η επαφή που κάνουμε με τον εαυτό μας, τόσο καλύτερη είναι και η επαφή που κάνουμε με τους συνανθρώπους μας, με περισσότερες δυνατότητες να νιώσουμε ότι μας αγαπούν, μας εκτιμούν και να νιώσουμε υγιείς. Όταν το σώμα μας μιλάει μέσα από συμπτώματα, εκφράζει ότι κάτι του λείπει. Το να ακούσουμε τα «θέλω» μας, τις ανάγκες μας, να βάλουμε όρια, να διεκδικήσουμε και να ενθαρρύνουμε, είναι επικοινωνία. Και η επικοινωνία είναι επένδυση. Είναι μονωτικό υλικό. Κλείνει τρύπες και γεμίζει κενά.
Ομιλήτρια: Σοφία Δημητρίου, Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 12.00π.μ.
Το βιβλίο διαλέγει τον αναγνώστη του
Αφήστε ένα βιβλίο να σας επιλέξει, απολαύστε την εμπειρία να διαβάσετε πρώτοι ένα ολοκαίνουριο βιβλίο και να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις σας. Θα μας συντροφεύσει η χορωδία του Προοδευτικού Συλλόγου Αρετσούς Δέρκων που θα ερμηνεύσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ιωάννη Κούκα. ( Χωρίς προεγγραφή)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 5.00μ.μ. - 7.00μ.μ.
Δημιουργίες με ύφασμα
Φτιάχνουμε έναν χιονάνθρωπο ή ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο!!
Έρχονται γιορτές και γι' αυτό ετοιμάζουμε τα δικά μας υφασμάτινα στολίδια.
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 10.00π.μ. - 12.00π.μ.
Φτιάχνω διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο στεφάνι
Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη (Αργυροχρυσοχόος)
Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.
Τρισδιάστατες χάρτινες κατασκευές
Φτάχνουμε τρισδιάστατο Άγιο Βασίλη με τους βοηθούς του.
Με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη (paper artist , simple crafts)
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.
Τρισδιάστατες χάρτινες κατασκευές
Φτάχνουμε οριγκάμι χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Με τον Σοφοκλή Αμπατζίδη (paper artist , simple crafts)
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.
Δημιουργίες με ύφασμα
Για να υποδεχτούμε τις γιορτές φτιάχνουμε το δικό μας λαμπερό τσαντάκι για το ρεβεγιόν.
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)

Δηλώσεις συμμετοχής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη - τηλ. 2310 423233
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Απαραίτητη είναι η προεγγραφή η οποία γίνεται μόνο με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά (όχι με e-mail) 2310 423-233. Έναρξη εγγραφών Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

 

ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Την μείωση των δημοτικών τελών για το 2020 κατά 10% αποφάσισε στην χθεσινή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς. 

Η μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στην Καλαμαριά θα ισχύσει από 1.1.2020.

Παρά την αντίθεση άποψη της υπηρεσίας, η οποία εισηγήθηκε στο σώμα να παραμείνουν τα τέλη ως έχουν και να μην υπάρξει κάποια μείωση, το δημοτικό συμβούλιο της Καλαμαριάς έλαβε την πολιτική απόφαση να υπάρξει μείωση που θα αγγίζει το 10%.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη που μίλησε στο makthes.gr «υπήρξαν σκέψεις τα τέλη να παραμείνουν ως έχουν και του χρόνου να υπάρξει μια πιο γενναία μείωση. Θέλαμε η μείωση να φανεί στον Καλαμαριώτη. Ωστόσο, συζητήσαμε με τους συναδέλφους και καταλήξαμε στην απόφαση να τα μειώσουμε τελικά» τονίζει ο κ. Δαρδαμανέλης.

Ο κ. Δαρδαμανέλης εξηγεί, πως η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν συγκεκριμένη καθώς υπάρχουν προγραμματισμένες επενδύσεις από πλευράς δήμου στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού.

Σημειώνεται πως υπέρ της μείωσης τάχθηκαν στο σύνολο τους οι παρατάξεις του δήμου, έκτος από το ΚΚΕ που επιθυμούσε μεγαλύτερη μείωση τελών και τον Θεόδωρο Βολτσίδη.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!