Η δημοτική παράταξη "Συνεργασία για την Καλαμαριά" (επικεφαλής Θεοδόσης Μπακογλίδης) παρουσίασε τις προτάσεις της για την Μελέτη ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του Παραλιακού Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θες/νίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

mpakoglidisΗ θάλασσα αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της κοινωνίας της Καλαμαριάς, ήδη από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της.
Από τη θάλασσα έφθασε το πλήθος των προσφύγων και έστησε μια ολόκληρη κοινωνία δίπλα σε αυτήν, ίσως την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη – σε πλήθος τομέων- στα χρόνια του νεότερου Ελληνικού κράτους.
Όλα αυτά τα χρόνια ο λαός της Καλαμαριάς άντλησε από τη θάλασσα ελπίδα, ενέργεια αλλά και σημαντική βοήθεια στη δύσκολη προσπάθειά του για οικονομική και κοινωνική ευημερία.
Τόσο η ιστορική συνέχεια, όσο και η ανάγκη για τη διαφύλαξη και τη διάσωση των τελευταίων μεγάλων ελεύθερων χώρων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θες/νίκης, πρέπει να αποτελέσει για τους ΟΤΑ της περιοχής, τη στρατηγική μας επιλογή, για να μπορούν όχι μόνο οι δημότες μας, αλλά και οι επισκέπτες να έχουν ελεύθερη και αδιακώλυτη πρόσβαση στην θαλάσσια περιοχή.

Το ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του παραλιακού μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θες/νίκης, είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας, τόσο για το Δήμο μας όσο και για τους υπόλοιπους εφτά Δήμους με πρόσωπο στη θάλασσα, συνολικού μήκους 40 χλμ. Ως εκ τούτου το έργο αυτό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον όχι μόνο της Καλαμαριάς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θες/νίκης, σε επίπεδο οικονομικής, τουριστικής, εμπορικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Γενικές παρατηρήσεις

Α) Στο εισαγωγικό κείμενο της μελέτης που μας παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 28/1/20 αναφέρεται ότι, «στόχος είναι να ρυθμιστεί χωρικά η παράκτια ζώνη του ΠΣΘ ώστε να λειτουργήσει ως υποδοχέας έργων υπερτοπικής κλίμακας στα πλαίσια μιας ενιαίας θεώρησης και συντεταγμένης υλοποίησης» .
Δυστυχώς δε διαπιστώσαμε μια σαφή προσπάθεια ενοποίησης των μέχρι σήμερα ανεξάρτητων σχεδιασμών του κάθε Δήμου.
Προτείνονται έργα τα οποία θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και σε τέτοιο αριθμό που είναι προφανές ότι το ένα θα εμποδίσει την υλοποίηση του άλλου ή θα συμβάλλουν στην οικονομική κατάρρευση όλων. Για παράδειγμα, υπάρχει στοιχειώδης μελέτη βιωσιμότητας για την πρόταση δύο επιπλέον Μαρινών εκατέρωθεν της υπάρχουσας Μαρίνας Αρετσούς , μία στο Ποσειδώνιο και μία στην Πυλαία;
Β) Προτείνουμε στα πλαίσια της μελέτης τη σύσταση φορέα υλοποίησης, ο οποίος έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, να μπορεί να συντονίζει ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο εγχείρημα σε επίπεδο τεχνικό, χωροταξικό, λειτουργικό και εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή του.

Σε ότι αφορά τις επιμέρους παραγράφους, σας υποβάλλουμε τις εξής παρατηρήσεις:

1)Το τμήμα της παραλιακής ζώνης από τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι και τη ΝΔΒΕ και δυτικά της οδού Σοφούλη, αδικαιολόγητα εξαιρείται από το ΕΧΣ.
Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η προαναφερθείσα περιοχή Καραμπουρνάκι στο ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, με τις χρήσεις που προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς.

2) Άξονας – διαδρομή 2γ
Στην προκειμένη περίπτωση και όπου αλλού προβλέπονται πορείες πεζών και ποδηλάτου, γίνεται απλώς αναφορά χωρίς σχεδίαση και χωροθέτηση αυτών.
Προτείνουμε στο πλαίσιο της μελέτης ανάπλασης, την χωροθέτηση της διαδρομής πεζών και ποδηλάτου δίπλα στη θάλασσα, κατά μήκος της γραμμής αιγιαλού και παραλίας

3) Ζώνη 2δ1
Να διαγραφεί η χρήση τουρισμού από το Κυβερνείο και να συμπληρωθεί το κείμενο της παραγράφου αυτής ως εξής:
Πρόκειται για την έκταση του πρώην θερινού ανακτόρου- κυβερνείου, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του απολυμαντηρίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο δέχθηκε χιλιάδες πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής, για την οποία προτείνονται χρήσεις αναψυχής πολιτισμού και χρήσεις διατήρησης της ιστορικής μνήμης, όπως η στέγαση – φιλοξενία φορέων π.χ. του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με Συντελεστή Δόμησης την υφιστάμενη δόμηση.

4) Ζώνη 2δ2
Η τελευταία πρόταση να αντικατασταθεί ως εξής:
Προτεινόμενος Συντελεστής Δόμησης: υφιστάμενη νόμιμη δόμηση ή δυνάμενη να νομιμοποιηθεί.

5) Ζώνη 6γ
Να αφαιρεθεί ο όρος «Ιχθυόσκαλα Νέας Κρήνης».

6) Να συμπεριληφθεί στο ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ η περιοχή της Σχολής Δικαστών και να γίνει σαφής αναφορά στην χωροθέτηση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών το οποίο θα συμβάλει στον απαιτούμενο συνδυασμό της θαλάσσιας συγκοινωνίας με το Μετρό όπως προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμαριάς.

7) Στην περιοχή της πλαζ Αρετσούς και των απολυμαντηρίων να χωροθετηθεί το μνημείο του Προσφυγικού Ελληνισμού.

8) Στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο του πρώην νοσοκομείου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ’ να προστεθεί στις προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμαριάς χρήσεις και η χρήση τουρισμός.

9) Η αναχάραξη αιγιαλού πρέπει να γίνει όπου απαιτείται και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

10) Να συμπεριληφθεί στο ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και η Βάση Ναυτοπροσκόπων.

11) Επειδή θεωρούμε ότι το στρατόπεδο Κόδρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παραλιακού μας μετώπου, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ώστε ο σχεδιασμός του να είναι ενιαίος με το θαλάσσιο μέτωπο.

Οι προτάσεις που καταθέτει η παράταξή μας, ενόψει σύνταξης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του παραλιακού μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θες/νίκης, προωθούν την αναβάθμιση της σχέσης του κοινωνικού ιστού με τη θάλασσα, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
‘ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ’

ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Τις προτάσεις της στη δημόσια διαβούλευση για το Ενιαίο Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς παρουσίασε η δημοτική παράταξη "Καλαμαριά - Πρώτη Ξανά".

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Με την ευκαιρία της συζήτησης για το Ενιαίο Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις:

Πρώτη προτεραιότητα είναι ο καθαρισμός, η προσβασιμότητα για όλους και η ενιαιοποίηση της παραλίας μας.
Αποτελεί προεκλογική μας δέσμευση και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση για ενεργό συμμετοχή όλων στην διαμόρφωση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της ΠΚΜ για την ενοποίηση, την ανάπλαση και την αξιοποίηση του παράλιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, σημαντικό μέρος του οποίου ανήκει στην Καλαμαριά.
Πάγια θέση μας αποτελεί επίσης η σύνδεση της αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου με την αξιοποίηση του Κυβερνείου και του στρατοπέδου Κόδρα, τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως αναπόσπαστα κομμάτια του.
Πιστεύουμε πως πρέπει να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός τεθλασμένης περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής, έτσι ώστε να μην προκύπτουν ασυνέχειες και να διασφαλίζεται η διαρκής επαφή των διαδρομών με τη θάλασσα.

Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά επιθυμούμε να προτείνουμε τα εξής, προσθέτοντας τις προτάσεις μας στο κατατεθειμένο προς συζήτηση Ειδικό Χωρικό Σχέδιο:

1) Να συμπεριληφθεί άμεσα στο Χωρικό Σχέδιο η ΠΕΠ 1, η αναφερόμενη στην περιοχή «Καραμπουρνάκι». Εφιστούμε την προσοχή όλων στο γεγονός ότι η μη ένταξη της εν λόγω περιοχής στο ΕΧΣ δεν «θωρακίζει» το συγκεκριμένο τμήμα της παραλιακής ζώνης κι έτσι δεν αποτρέπει την περαιτέρω δόμησης αυτής.
Πεποίθησή μας αποτελεί η προστασία του φυσικού κάλλους στην περιοχή «Καραμπουρνάκι». Η επίτευξη αυτού του κοινού, πιστεύουμε, στόχου, μπορεί να συντελεστεί με την αναφορά της ΠΕΠ 1 και των επιδιώξεων που έχουμε ως Δήμος για την περιοχή αυτή εντός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με βάση τις κατευθύνσεις που έχουν άλλωστε περιγραφεί στο τελευταίο ΓΠΣ.

2) Δεύτερη παράλειψη στο ΕΧΣ είναι η απουσία περιγραφής χρήσεων γης για το παράκτιο τμήμα που εδρεύει ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, αλλά και η έκταση που τώρα βρίσκεται η Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει εκτενής αναφορά στα δύο αυτά σημεία, χωρίς περαιτέρω δόμηση, αλλά περιγραφή χρήσεων έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αξιοποίηση με κατεύθυνση την κοινή ωφέλεια και την πρόσβαση όλων και στα δύο σημεία. Ειδικά στην περίπτωση αποχώρησης της ΝΔΒΕ από εκεί.

3) Ανάπλαση και αξιοποίηση του Κυβερνείου ως χώρο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αναψυχής. Η πρότασή μας για απόδοση του χώρου στο λαό της Καλαμαριάς και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, όπως και η μεταφορά της έδρας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού εντός αυτού, γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Πρέπει να περιγραφούν συγκεκριμένες χρήσεις, έτσι ώστε να αποτραπεί η μετατροπή ενός χώρου ιστορικής σημασίας και αξίας, σε χώρο τουριστικής εκμετάλλευσης (Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ).

4) Ανάπλαση και αξιοποίηση της Πλαζ Αρετσούς και ανάδειξή της σε χώρο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, τουρισμού και αναψυχής. Η Πλαζ Αρετσούς είναι ο χώρος όπου βρίσκονταν τα Απολυμαντήρια, ο χώρος δηλαδή, όπου πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους στην Πατρίδα οι πρόσφυγες πρόγονοί μας. Είναι ο χώρος όπου άφησαν τη ζωή τους χιλιάδες Έλληνες, ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές εστίες τους. Είναι ταυτόχρονα μια όαση δροσιάς και ένας χώρος φυσικού κάλλους για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Η σύνδεση της ιστορικής μνήμης με την επισκεψιμότητα για λόγους ιστορικούς και αναψυχής, σε συνάρτηση με την πρότασή μας για το Κυβερνείο, μπορούν να αποτελέσουν τους λόγους για ταυτόχρονη πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, αποτελεί η σθεναρή διεκδίκηση όλων των χώρων για τους οποίους απαιτείται ανανέωση των παραχωρητηρίων προς το Δήμο μας.

5) Ενεργός συμμετοχή, υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και αυστηρών όρων στη διαδικασία παραχώρησης της Μαρίνας Αρετσούς.
Εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης για τους κατοίκους και αποτροπή τσιμεντοποίησης της παραλιακής ζώνης. Ανάπτυξη με σεβασμό στους κατοίκους και το περιβάλλον.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο δεν αναφέρεται στη Μαρίνα Αρετσούς, λόγω της κυριότητας αυτής από το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό δε συμφωνεί με τη δική μας θεώρηση, γιατί βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Καλαμαριάς και πιστεύουμε πως ο Δήμος μας οφείλει και δικαιούται να έχει άποψη και πρόταση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η λειτουργία της Μαρίνας προφανώς και επηρεάζει το συγκεκριμένο τμήμα της παραλιακής ζώνης, όπως επίσης και ο σχεδιασμός της θαλάσσιας συγκοινωνίας!

6) Στην ίδια λογική βάση με την Μαρίνα Αρετσούς, ως προς την αξιοποίησή του κινούμαστε και σε σχέση με το πρώην Νοσοκομείο Παναγία. Η αξιοποίησή του αποτελεί αναγκαιότητα για όλη την περιοχή της Νέας Κρήνης και κατ’ επέκταση όλης της Καλαμαριάς.
Η όποια πιθανή τροποποίηση χρήσης θα πρέπει να γίνει μόνο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη φυσιογνωμία της και τους κατοίκους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα νεκρό κουφάρι σε μια γειτονιά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

7) Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τον πολύπαθο πολυχώρο πολιτισμού Remezzo, ο οποίος στη συνείδηση των Καλαμαριωτών είναι και πρέπει να παραμείνει στα χέρια του Δήμου μας, να γίνει το κέντρο ανάπτυξης του πολιτισμού κυρίως για τη νεολαία της πόλης μας, ένα κέντρο που θα συγκεντρώνει την πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα της Καλαμαριάς και όχι μόνο!
Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η οριστική εκ νέου παραχώρηση του Remezzo στο Δήμο μας.

8) Η διεκδίκηση και το αίτημα κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης εκεί όπου έχει χωροθετηθεί είναι οικονομική, κοινωνική αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι σε μια ολόκληρη περιοχή και έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο. Η πρωτογενής παραγωγή, η παράδοση αλλά και η διαφύλαξη των επαγγελματιών κι ερασιτεχνών αλιέων της Νέας Κρήνης και συνολικά της Καλαμαριάς αποτελεί βασική υποχρέωση όλων μας.

9) Άμεση εκπόνηση μελέτης για το Στρατόπεδο Κόδρα στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός υπερτοπικού άλσους-πάρκου, πνεύμονα ζωής για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και ένταξή της στο συνολικό Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. Χρήσεις πολιτισμού και ιστορικής μνήμης στα 16 διατηρητέα κτήρια μέσα στο πρώην στρατόπεδο.
Παράλληλα είναι άμεση αναγκαιότητα η προκήρυξη Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με βάση τον οποίο θα καταλήξουμε στη συνολική φυσιογνωμία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου.

10) Στο θέμα της επαναχάραξης της αιγιαλίτιδας ζώνης, συμφωνούμε πως η εικοσαετής καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα, καθώς δεν αποτυπώνεται η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει με βασική κατεύθυνση την προστασία ενός δημόσιου αγαθού το οποίο ανήκει σε όλους.

11) Θεωρούμε απαραίτητο το σχεδιασμό ποδηλατικής και περιπατητικής διαδρομής που θα εφάπτεται στην παραλία μέχρι και την σχολή Δικαστών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των διαδρομών με τις αντίστοιχες του γειτονικού μας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα δεσμεύει όλους μας, Διοίκηση και Δημοτικό Συμβούλιο, στην διεκδίκηση όσων απαιτούνται για την αξιοποίηση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς, με σεβασμό στο περιβάλλον και στα δικαιώματα πρόσβασης όλων των κατοίκων της πόλης μας.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών!

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 5.00μ.μ. - 7.00μ.μ.

Ντεκουπάζ σε γυάλινη επιφάνεια .
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 6.30μμ - 7.45μμ.

Δημιουργίες με μαλλί.
Μαθαίνω να πλέκω σκουφάκι με τσιγκελάκι.
Με την Γεωργία Σπαθάρα
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.

Φτιάχνουμε κόσμημα με την τεχνική quilling.
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 10.00π.μ. – 12.00π.μ.

Δημιουργίες με σύρμα και χάντρες.
Μεταλλικοί σελιδοδείκτες για βιβλία.
Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη (Αργυροχρυσοχόος)

Δηλώσεις συμμετοχής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη - τηλ. 2310 423233

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Απαραίτητη είναι η προεγγραφή η οποία γίνεται μόνο με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά (όχι με e-mail) 2310 423-233. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 20 Ιανουαρίου . Δηλώνετε ένα εργαστήριο.

 

Μετά το κάλεσμα του Δήμου Καλαμαριάς σε δημόσια διαβούλευση για την μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΕΔΩ), ο Σύλλογος της Νέας Κρήνης "Μπουμπουλίνα" δημοσιοποιεί τις προτάσεις του για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Προτάσεις και σχόλια Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κρήνης η «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ»

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 παρουσία και πολλών δημοτών και εκπροσώπων φορέων, παρουσιάστηκε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων, που θα αφορά σε 7 Δήμους με πρόσωπο στη θάλασσα. Τα σημαντικότερα στοιχεία του σχεδίου παρουσίασε ο επικεφαλής της μελετητικής ομάδας, μέλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάκης Δούμας.

Ένα μέρος της μελέτης αφορά και στην πόλη μας και κατ επέκταση και στο παραλιακό κομμάτι της Νέας Κρήνης.

Εκπρόσωποι της “ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ“, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κρήνης, ήταν παρόντες στην συνεδρίαση του ΔΣ. Αφού ζήτησαν την άποψη κάθε ενδιαφερομένου στο χώρο τους, με το επισυναπτόμενο κείμενο παρουσιάζουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους, που αφορούν τόσο στο παραλιακό μέρος της Νέας Κρήνης και της Καλαμαριάς, όσο και στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο γενικότερα.
Τα χρονικά πλαίσια για την κατάθεση προτάσεων είναι ιδιαίτερα στενά, δεδομένου ότι η ενημερωτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, χωρίς προηγούμενη αποστολή των σχετικών προτάσεων και παρατηρήσεων για το Ενιαίο Χωρικό Σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης και η τελική ημερομηνία αποστολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
Στα πλαίσια αυτά καταθέτουμε, επιγραμματικά τις προτάσεις μας, όπως διαμορφώθηκαν στο Σύλλογό μας. Την «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ».

1. Δεδομένου ότι ένας σημαντικός στόχος του ΕΧΣ είναι η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, θεωρούμε ότι το σχέδιο πρέπει να προωθεί κατά το δυνατόν την δημιουργία των πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων ακριβώς μπροστά από την θάλασσα, χωρίς ενδιάμεσα δομημένα τετράγωνα. Για παράδειγμα, προτείνουμε η διαφορετική χάραξη στην οδό Σοφούλη, να αλλάξει και ο πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος να μετατεθούν ακριβώς μπροστά από το θαλάσσιο μέτωπο.

2. Το ΕΧΣ δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διευκολύνει την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία. Ούτε και με την επαναχάραξη του αιγιαλού και της παραλίας.

3. Να υπάρξει μέριμνα, έτσι ώστε η από το ΕΧΣ προβλεπόμενη θαλάσσια αστική συγκοινωνία, να ΄΄κουμπώνει΄΄ τόσο με την υφιστάμενη αστική συγκοινωνία της πόλης, όσο και με το υπό κατασκευή μετρό.

4. Το ΕΧΣ δίνει ίσως την ευκαιρία να μελετηθεί συνολικά το παραθαλάσσιο οικοσύστημα σε όλο το μέτωπο, να διαπιστωθεί τι και από τι απειλείται και να προκύψει μέριμνα προστασίας του. Σαν παράδειγμα φέρνουμε την παγίδευση ωδικών πτηνών σε πολλά γειτονικά μέρη του παραλιακού μετώπου, δομημένα και αδόμητα. Πέρα από την υφιστάμενη νομοθεσία, που από ότι φαίνεται, κανέναν δεν εμποδίζει να συνεχίζει να παγιδεύει και να εμπορεύεται ωδικά πτηνά. Που διαπιστωμένα πλέον, γίνονται όλο και πιο σπάνια.

5. Στα πλαίσια των μητροπολιτικών πάρκων που προβλέπονται δυτικά και ανατολικά, ή σε άλλα μέρη του θαλάσσιου μετώπου που προσφέρονται, να υπάρξει και ιδιαίτερη μελέτη για την δυνατότητα αξιοποίησης των θεραπευτικών ιδιοτήτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για συγκεκριμένες παθήσεις. Τόσο σωματικές όσο και ψυχικές.

6. Δημιουργία βιωματικού μουσείου που διαχρονικά θα παρουσιάζει την ιστορία και την εξέλιξη της περιοχής εξ αιτίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εδώ, σε διαφορετικά κεφάλαια, μπορούν να παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για την βιολογία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τον τρόπο αλληλεπίδρασης ηπειρωτικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την ίδρυση οικισμών, την επικοινωνία με την ενδοχώρα μέσω του λιμανιού, τον ρόλο του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής σε σημαντικά ιστορικά φαινόμενα, όπως την εγκατάσταση προσφύγων και την επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Και, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, τις επιπτώσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, σε όλο το μέτωπο του ΕΧΣ και τους παρακείμενους οικισμούς και οικοσυστήματα από την κλιματική αλλαγή.

Μερικές μόνο σκέψεις από πολλές άλλες.

7. Θα είχε την δυνατότητα αυτό το βιωματικό μουσείο, ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, να γίνει πόλος έλξης διαφορετικών ενδιαφερόντων. Και μπορεί να φιλοξενηθεί σε ένα μέρος από το Παλατάκι και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του εξαιρετικού χώρου του γειτονικού μητροπολιτικού πάρκου του Κόδρα, να αποτελέσει έναν διακριτό προορισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να γίνει ένα ζωντανό εργαστήρι γνώσης και για τους μαθητές της περιοχής και για κάθε ενδιαφερόμενο.

8. Η προβλεπόμενη κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στην Νέα Κρήνη να διευκολύνει την συνέχεια του παραθαλάσσιου πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου. Το μέρος της παραλίας μετά τον χώρο του καταφυγίου να καθαρισθεί από όσα σήμερα εμποδίζουν τους κατοίκους να απολαύσουν. Και σε περίπτωση επαναχάραξης και στο σημείο αυτό του αιγιαλού και της παραλίας, να εμπλουτισθεί με κατάλληλη άμμο για την δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης παραλίας που θα επιτρέπει τους επισκέπτες της να χαίρονται την θάλασσα, ακόμα και χωρίς κολύμπι.

9. Το αίτημα για την ανάδειξη των «απολυμαντηρίων» σε τόπο ιστορικής μνήμης και ανέγερσης μνημείου, προτάθηκε και αναπτύχθηκε εκτενώς από τον κύριο Μανόλη Λαμτζίδη, και υποστηρίζεται και από τον σύλλογό μας. Για το οποίο θέμα, στα πλαίσια της ανάδειξης της Ιστορικής Μνήμης των Ελλήνων του Πόντου, ψηφίστηκε απόφαση για την Σύσταση Μεικτής Επιτροπής.
(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος δεύτερο, Αρ. φύλλου 2009, 31 Μαΐου 2019)

Στις επισυναπτόμενες παραπομπές μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης του κυρίου Δούμα και της Τεχνικής Έκθεσης Προέγκρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

https://www.makthes.gr/thessaloniki-to-neo-schedio-gia-to-p…
http://www.pkm.gov.gr/
…/2019_10_29_%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D…

Κλείνοντας προτείνουμε στην διοίκηση του Δήμου, σε μελλοντικές διαβουλεύσεις, αξιοποιώντας μια επίκαιρη πάντα λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας, φορέων και συλλόγων της πόλης, την έγκαιρη αποστολή των υπό διαβούλευση προτάσεων και σχεδίων. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κρήνης η «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ»

 

Η δημοτική παράταξη "Καλαμαριά Πρώτη Ξανά" (επικεφαλής Άρης Τεμεκενίδης) προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των απορριμάτων από τη Δημοτική Αρχή.

Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι πίσω από την "επικοινωνιακή εικόνα" κρύβεται η ύπαρξη παράνομης χωματερής στο Φοίνικα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Η «χριστουγεννιάτικη» ανακύκλωση και η πάρανομη χωματερή του Δημάρχου

Θα περίμενε κανείς από έναν νέο Δήμαρχο και έναν νέο άνθρωπο, δουλειά και έργο, όχι ατελείωτα λόγια και επικοινωνιακά παραμυθάκια.
Καλό το σκηνικό με το φορτηγό του Δήμου να μαζεύει χριστουγεννιάτικα δέντρα για «ανακύκλωση» ως ντεκόρ για το σόου του Δημάρχου σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. Όμως οι «οικολογικές» ευαισθησίες του Δημάρχου μάλλον διαρκούν όσο τα λίγα δευτερόλεπτα της τηλεοπτικής παρουσίας...
Γιατί την ίδια στιγμή που ο Δήμαρχος διαφήμιζε την «οικολογική» του ευαισθησία και την «πρωτοβουλία» για την ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων, στην ανατολική άκρη της Καλαμαριάς, στην περιοχή της Σχολής Δικαστών πίσω από τον συνοικισμό του Φοίνικα, ο Δήμαρχος και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας έχουν εγκαταστήσει μια παράνομη χωματερή, όπου αποθέτουν τόνους σκουπιδιών και ογκωδών υλικών αλλά και – μαντέψτε – κομμένα δέντρα, κλαδιά και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που οι Καλαμαριώτες έσπευσαν να συγκεντρώσουν για ανακύκλωση! Το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράψαμε – μετά από σχετικές καταγγελίες κατοίκων – το μεσημέρι της Παρασκευής 10/01/2020 είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας.

Ο Δήμαρχος καλείται να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις για σημαντικά θέματα όπως:
• Πως επιτρέπει την λειτουργία παράνομης χωματερής εντός των ορίων του Δήμου και μάλιστα εν γνώση του και της Διοίκησής του;
• Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που οι τεράστιοι όγκοι των κομμένων δέντρων, κλαδιών και απορριμάτων αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς;
• Πως τα προς ανακύκλωση χριστουγεννιάτικα δέντρα, κατέληξαν στην παράνομη χωματερή μετά το τηλεοπτικό σόου;
• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα – αν υπάρχει – για τον καθαρισμό και την οριστική παύση λειτουργίας της παράνομης χωματερής;
• Γιατί όλοι αυτοί οι όγκοι κομμένων δέντρων και κλαδιών από τα κλαδέματα που πραγματοποιεί η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου μας δεν έχουν προωθηθεί για ανακύκλωση, παρά μόνο στοιβάζονται στην παράνομη χωματερή εδώ και μήνες;
• Ποιο είναι το πλάνο για τη διαχείριση των ογκωδών απορριμάτων, ώστε να μην καταλήγουν στην παράνομη περιοχή;
• Ως πότε ο Δήμος θα παραβιάζει κάθε περιβαλλοντική νομοθεσία διατηρώντας με ευθύνη του Δημάρχου και της Διοίκησης παράνομη χωματερή εντός των ορίων του;
Περιμένουμε, όπως όλοι οι Καλαμαριώτες, εξηγήσεις.

 

 

81772893 1257230644465164 3619717043143573504 o

82229218 1257230591131836 3459526462493687808 o

 

Δημότες Καλαμαριάς καταγγέλλουν τις Υπηρεσίες του Δήμου για ολιγωρία σε ζητήματα φαινομενικά απλά...

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, έχει γίνει αναφορά εδώ και ένα μήνα περί αποκόλλησης κυβόλιθων στη γωνία Καπετανίδου και Ναβαρίνου στο Καραμπουρνάκι.

Οι καταγγέλλοντες τονίζουν ότι αν δεν πραγματοποιηθεί άμεσα η αποκατάσταση μέρα με την ημέρα η ζημιά θα μεγαλώνει, όπως πράγματι συμβαίνει, και ελπίζουν να μην ..."ξηλωθεί όλος ο δρόμος!".

IMG 20200128 170831

IMG 20200128 170845

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ IANOYΑΡΙΟΣ 2020
Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών!

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 6.00μ.μ. - 7.30μ.μ.
«Στα μονοπάτια των βιβλίων» (σε τρεις συναντήσεις)
Μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα γνωρίσουμε καινούρια πράγματα, θα πορευτούμε σε μονοπάτια λογοτεχνίας, τέχνης, ποίησης, θεάτρου. Θα επισκεφτούμε επίσης ένα χώρο πολιτισμού (θέατρο, γκαλερί, μουσείο) που θα έχει σχέση με το βιβλίο φιλοδοξώντας να προσεγγίσουμε τη λογοτεχνία διαδραστικά.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 5.00μ.μ. - 7.00μ.μ.
Ζωγραφίζουμε σε γυάλινη επιφάνεια .
Με σχέδια από τα βιβλία της βιβλιοθήκης θα εμπνευστούμε φιλοτεχνώντας το δικό μας έργο
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 10.00π.μ. - 12.00π.μ.
Δημιουργίες με σύρμα και χάντρες.
Με την Μυρσίνη Μπεζουργιάννη (Αργυροχρυσοχόος)
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.
Φτιάχνουμε πίνακες με αλουμινόχαρτο.
Με την Σταυριανή Κωτούλα (Συντηρήτρια έργων τέχνης)

Δηλώσεις συμμετοχής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη - τηλ. 2310 423233
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Απαραίτητη είναι η προεγγραφή η οποία γίνεται μόνο με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά (όχι με e-mail) 2310 423-233.

Έναρξη εγγραφών Τρίτη 7 Ιανουαρίου . Δηλώνετε ένα εργαστήριο.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd