Δημοπρατείται σήμερα από τον Δήμο Καλαμαριάς το έργο «Διαμόρφωση πάρκου μεταξύ των
οδών Α.Παπανδρέου - Βρυούλων και Ζορμπά» στον Άγιο Ιωάννη, με συνολικό προϋπολογισμό
έργου 591.062 ευρώ, συνολικής επιφάνειας 1.500,00 τ.μ. Τμήμα του πάρκου θα διαμορφωθεί ως χώρος παιδικής χαράς , συνολικής επιφανείας 760,00 τ.μ.

Το Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Καλαμαριάς.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Θεοδόσης Μπακογλίδης στο kalamarianews to tεχνικό πρόγραμμα του
2015 που εγκρίθηκε πρόσφατα από το δημοτικό συμβούλιο είναι ύψους 11 εκατομμυρίων
ευρώ. Τα χρήματα για το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένα από κονδύλια του δήμου, το ΕΣΠΑ
και το πρόγραμμα "Εξοικονομώ".
Σύμφωνα με τον κ. Μπακογλίδη οι στόχοι του τεχνικού προγράμματος για το 2015 είναι :"Η
Καλαμαριά να διατηρηθεί ως προνομιακός τόπος κατοικίας, να βελτιωθεί περαιτέρω η
ποιότητας ζωής στην περιοχή μας και να προετοιμαστεί ο δήμος για τη διεκδίκηση νέων
προγραμμάτων χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια".
Στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων του 2014 περιλαμβανόταν το Πολιτιστικό κέντρο στην οδό
Ανδρέα Παπανδρέου στον Άγιο Ιωάννη αλλά και το Πολυλειτουργικό Κέντρο «Αριστοτέλης»,
το οποίο θα παραληφθεί μέσα στο 2015.Προβλέπονται επίσης έργα όπως η ολοκλήρωση
πεζοδρομήσεων και πλακοστρώσεων σε όλη την έκταση τρου δήμου.

Για το πρόγραμμα του 2015 δημοπρατείται σημερα το Πάρκο στην Αν. Παπανδρέου και
Βρυούλων (Αγ. Ιωάννης) και στις 23 Δεκεμβρίου 2014 ο Βιοκλιματικός πεζόδρομος και η
πλατεία στο Βότση (στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Ανατολικής Θράκης). Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης η δημοπράτηση δικτύου πεζοδρόμων στον Αγ. Ιωάννη γύρω
από σχολεία, παιδικές χαρές και πάρκα.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 περιλαμβάνονται επίσης:

1. «Ανακατασκευή πάρκου Κηφισίας», με συνολικό προϋπολογισμό έργου 850.904,66 ευρώ, συνολική επιφάνεια 3.840,00 τμ.
Τμήμα του πάρκου διαμορφώθηκε ως χώρος παιδικής χαράς , συνολικής επιφανείας 865,00 τ.μ.

2. «Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Ανατ.Θράκης,Ιωνίας,Μεγ.Αλεξάνδρου», με συνολικό προϋπολογισμό έργου 168.590,21 ευρώ, συνολικής επιφάνειας 1.185,00 τμ.

3. «Βελτίωση μικροκλίματος-ανακατασκευή πεζοδρόμου Ανατολικής Θράκης», με συνολικό προυπολογισμό έργου 695.452,31 ευρώ, συνολικής επιφάνειας 2.400,00 τμ.

4. «Ανακατασκευή πάρκου Τραπεζούντος», με συνολικό προϋπολογισμό έργου 724.193,98 ευρώ, συνολικής επιφάνειας 2.120,00 τμ.

5. «Διαμόρφωση πάρκου στην οδό Θέτιδος», με συνολικό προϋπολογισμό του έργου 426.855,01 ευρώ, συνολικής επιφάνειας 2.464,00 τμ.


"Η μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων έφτασε το 60% τα τελευταία χρόνια και η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 80%", επεσήμανε ο κ. Μπακογλίδης και πρόσθεσε "Εμείς παρόλες τις αντιξοότητες υποσχόμαστε να κρατήσουμε τον δήμο όρθιο και σε πλήρη λειτουργία".

 

Η μελέτη για το πάρκο στην Αν. Παπανδρέου.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου
χώρου αναψυχής για την εκτόνωση της παιδικής ηλικίας και όχι μόνο.
Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην εφαρμογή εν γένει καμπύλων χαράξεων για την απόδοση μιας
μορφολογίας περισσότερο φιλικής προς την παιδική ηλικία. Η περίμετρος του παιδότοπου
οριοθετείται με τη διαμόρφωση πρανών, με στόχο τη δημιουργία ενός "φυσικού" ορίου
ηχητικής και οπτικής προστασίας από την οδική κυκλοφορία. Για τη συγκράτηση των πρανών
κατασκευάζονται τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Το όριο ενισχύεται περαιτέρω με την
κατασκευή ξύλινης χαμηλής περίφραξης και φυτεύσεων.
Ο χώρος της παιδικής χαράς περιλαμβάνει δύο διακριτές υποενότητες που απευθύνονται σε
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για ατομικό ή ομαδικό
παιχνίδι, επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς των παιδιών, σημεία σκίασης
προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή, βρύσες με πόσιμο νερό, κάδους απορριμμάτων
και κάδους ανακύκλωσης.
Εκτός του οριοθετημένου χώρου της παιδικής χαράς, η μελέτη προβλέπει επιπλέον χώρους
στάσης, ανάπαυσης και κοινωνικής συνεύρεσης για τους κατοίκους της περιοχής, σε άμεση
συσχέτιση με τον παρακείμενο πεζόδρομο και τις προσβάσεις στον υπό μελέτη χώρο.
Στη βόρεια πλευρά του πάρκου χαράσσεται τεθλασμένη πορεία για τη σύνδεση του χώρου με
την υφιστάμενη διάβαση πεζών προς τις σχολικές εγκαταστάσεις, η οποία προστατεύεται
από την πλευρά του δρόμου με την παρεμβολή επιφανειών φύτευσης. Η πορεία διαχωρίζεται
από τον παιδότοπο με την κατασκευή τοιχώματος οπλισμένου σκυροδέματος, που εκλαμβάνει
παράλληλα τη λειτουργία καθιστικής γωνιάς για τις μεγαλύτερες ηλικίες, το οποίο
λειτουργεί και ως ηχητικό φράγμα προς την οδό Ανδρέα Παπανδρέου και ενισχύεται με την
παράλληλη τοποθέτηση στοιχείων υψηλής και χαμηλής φύτευσης. Αντίστοιχη κατασκευή
τοιχώματος με αμφίπλευρη τοποθέτηση καθιστικών κατασκευάζεται για την οριοθέτηση της
παιδικής χαράς σε σχέση με τον πλευρικό πεζόδρομο.
Σε κεντρική θέση επί του πεζοδρόμου επιλέχθηκε η χωροθέτηση της μοναδικής εισόδου στο
χώρο της παιδικής χαράς, από την οποία κατανέμονται οι κινήσεις προς τις δύο
ξεχωριστές υποενότητες παιχνιδιού. Σε άμεση σχέση με την είσοδο προβλέπεται η
δημιουργία σκιασμένης καθιστικής γωνιάς .
Προς τη πλευρά της οδού Βρυούλων διαμορφώνεται πρανές, επί του οποίου προβλέπεται η
τοποθέτηση στοιχείων υψηλής και χαμηλής φύτευσης, για λόγους ηχοπροστασίας και
βελτίωσης του μικροκλίματος. Αντιστοίχως, κρίθηκε ουσιαστική η ενσωμάτωση στοιχείων
υψηλής φύτευσης σε όλη την περίμετρο του πάρκου, αλλά και εντός αυτού, περιμετρικά των
δύο υποενοτήτων παιχνιδιού για τη διασφάλιση επαρκούς σκίασης κατά τους εαρινούς και
θερινούς μήνες.
Στη διαμόρφωση του πεζοδρομίου της οδού Βρυούλων λήφθηκε υπόψη η διασφάλιση επαρκούς
χώρου για τη μελλοντική τοποθέτηση στάσης Ο.Α.Σ.Θ.
Στα πλαίσια της βιοκλιματικής αντιμετώπισης του έργου δόθηκε μέριμνα για:
- Τη χρήση τοπικών υλικών φιλικών στο περιβάλλον
- Την αποφυγή χρήσης τοξικών υλικών επιβλαβών για την υγεία των ανθρώπων.
- Τη χρήση ανανεούμενων φυσικών υλικών
- Τη χρήση ανοιχτόχρωμων υλικών δαπεδοστρώσεων με υψηλή διάχυτη ανακλαστικότητα και
υψηλό συντελεστή υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη μεγιστοποίηση εκπομπής της θερμικής
ακτινοβολίας
- Την ανάπτυξη επιφανειών χαμηλής και υψηλής βλάστησης για επωφελή σκιασμό και
προστασία από τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους.

 

"Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε.Ε (ειδική αρχιτεκτονική μελέτη)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ (μελέτη η/μ εγκαταστάσεων)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΟΣ ΧΩΝΑΣ (φυτοτεχνική μελέτη).

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

DMC Firewall is a Joomla Security extension!