Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη α)την υπ΄αριθμ. 341/29-09-201 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & και Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων, Συντήρησης και Σημάνσεων καθώς και της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου μας και β)το υπ΄αριθμ 92299+86889/15-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας.

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Ειδικότερα ενός (1) ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής και ενός (1) ΔΕ μαρμαροτεχνίτη για το Δημοτικό Νεκροταφείο , ενός (1) ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός (1) ΔΕ Μάγειρα για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & και Δημόσιας Υγείας, ενός (1) ΔΕ τεχνίτη οικοδόμου και ενός (1) ΔΕ τεχνίτη-ελαιοχρωματιστή για τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Έργων, Συντήρησης και Σημάνσεων, ενός (1) ΔΕ εκπαιδευτή κυκλοφοριακής αγωγής για τη Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νεολαίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία)

Χρονικό διάστημα αιτήσεων Παρασκευή 17 έως Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd