Στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του δικτύου αστικών συγκοινωνιών που έχει ξεκινήσει από τον ΟΣΕΘ τους τελευταίους μήνες με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ο ΟΣΕΘ απέστειλε στους εμπλεκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Καλαμαριάς, την τελική πρόταση, όπως διαμορφώθηκε από την α' φάση της διαβούλευσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει αλλαγές στις γραμμές 2, 3, 5, 8 και 33, οι οποίες διέρχονται, εξυπηρετούν ή έχουν αφετηρία το Δήμο Καλαμαριάς.

Ο επικεφαλής της ΡΕΚΚ, Μανόλης Λαμτζίδης, με επιστολή του προς το Δήμαρχο Καλαμαριάς και το δημοτικό συμβούλιο έχει ζητήσει τη διοργάνωση ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα αυτό.


Η τελική πρόταση η οποία τίθεται εκ νέου σε διαβούλευση έχει συνοπτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Οι γραμμές 2,3 8 καταργούνται και ιδρύονται δύο νέες γραμμές «K1» και «K2».


 «K1 :ΑΣ ΙΚΕΑ- ΚΤΕΛ Μακεδονία»
Η νέα γραμμή K1 θα ακολουθεί τη διαδρομή της παλιάς γραμμής Νο3 έως και την Τσιμισκή και θα μεταβαίνει στα ΚΤΕΛ μέσω της οδού 26ης Οκτωβρίου, ενισχυμένη από τα οχήματα της γραμμής Νο8.


 «K2 :ΑΣ ΙΚΕΑ- ΚΤΕΛ Μακεδονία»
Η νέα γραμμή K2 θα ακολουθεί τη διαδρομή της παλιάς γραμμής Νο 2 σε μετάβαση και επιστροφή ενισχυμένη από τα οχήματα της γραμμής Νο 8 και με προσθήκη του τμήματος ΝΣΣ-ΚΤΕΛ μέσω Μοναστηρίου.


 Γραμμή Νο5
Τροποποιείται η διαδρομή της γραμμής Νο5 «Νέα Κρήνη-Βενιζέλου» έτσι ώστε στη μετάβαση προς κέντρο να διέρχεται από την οδό Β. Όλγας στην Εγνατία μέσω της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με τερματικό σταθμό τον ΝΣΣ αντί του ΤΣ της Πλατείας Ελευθερίας. Στην διαδρομή επιστροφής αντίστοιχα από ΝΣΣ μέσω Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου θα συνεχίζει στην Μ. Αλεξάνδρου και στη συνέχεια επιστροφή όπως σήμερα στο ΤΣ της Κρήνης.
 Γραμμή Νο33
Η κατάργηση της γραμμής Νο3 στην επιστροφή της από τις οδούς Λ. Στρατού και Δελφών θα καλυφθεί από την γραμμή Νο33: «Άγιος Παντελεήμων-Βενιζέλου» η οποία θα ακολουθεί στην μετάβαση προς κέντρο της διαδρομή που ακολουθεί σήμερα ενώ στην επιστροφή της θα διέρχεται από τις οδούς Λ. Στρατού και Δελφών.
Αναλυτικά στοιχεία για τη βελτίωση της συχνότητας στους άξονες διέλευσης των γραμμών παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Υφιστάμενη κατάσταση

Νο2 23'

Νο3 17'

Νο8 24'

Πρόταση εξυπηρέτησης
K1 10'

K2 10'


Στην αιτιολογική έκθεση τονίζονται τα εξής:

Α) Σκοπός της αναδιάρθρωσης
Σκοπός των παρεμβάσεων είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας λεωφορειακών γραμμών μέσα από:
 τον επανασχεδιασμό γραμμών
 την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υφιστάμενου στόλου
 το γενικότερο ανασχεδιασμό για τη μεταβατική περίοδο πριν τη λειτουργία του μετρό στην πόλη
Στόχο του ανασχεδιασμού αποτελεί η συχνή, τακτική, αξιόπιστη και με επαρκή μεταφορική ικανότητα λειτουργία των βασικών γραμμών. Η συγκεκριμένη πρόταση, αφορά στον επανασχεδιασμό τριών βασικών γραμμών κορμού, των γραμμών Νο 2, 3 και 8, οι οποίες συνδέουν τον σταθμό μετεπιβίβασης ΑΣ ΙΚΕΑ με το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (ΝΣΣ) (γραμμές 2 και 3) και τα ΚΤΕΛ Μακεδονία (γραμμή 8).

Β) Αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης γραμμών
Οι αναφερόμενες γραμμές, αποτελούν τρεις από τις βασικότερες γραμμές του δικτύου αφού:
 διασχίζουν τους βασικούς οδικούς άξονες του πολεοδομικού συγκροτήματος από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο,
 συνδέουν τις πύλες εισόδου και εξόδου της πόλης, το σταθμό μετεπιβίβασης ΑΣ ΙΚΕΑ που συνδέεται μέσω αστικής συγκοινωνίας με το αεροδρόμιο, με το ΝΣΣ και τα ΚΤΕΛ Μακεδονία.
Ο ΑΣ ΙΚΕΑ αποτελεί το σημαντικότερο σταθμό μετεπιβίβασης της πόλης. Στον ΑΣ ΙΚΕΑ έχουν την αφετηρία ή το τέρμα τους πλήθος γραμμών εκ των οποίων, κάποιες τον συνδέουν με το κέντρο της πόλης και κάποιες γραμμές με τους ανατολικούς δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης και με το αεροδρόμιο.
Το ΚΤΕΛ Μακεδονία αποτελεί επίσης σημαντικό σταθμό μετεπιβίβασης αφού εκεί στεγάζονται όλα τα ΚΤΕΛ που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και τα ΚΤΕΛ για άλλους προορισμούς στο εξωτερικό κυρίως στα Βαλκάνια με τις οποίες υπάρχει οδική σύνδεση. Επιπλέον, από τα ΚΤΕΛ εκκινούν αστικές γραμμές εξυπηρέτησης με πιο απομακρυσμένους Δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης.


Τέλος, στον ΝΣΣ καταλήγουν πλήθος γραμμών αστικής συγκοινωνίας αφού αποτελεί πόλο γένεσης και έλξης μετακινήσεων για σιδηροδρομική σύνδεση τόσο με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια όσο και έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς μετεπιβίβασης για μετακινήσεις με αστική συγκοινωνία εντός της ΠΕ Θεσσαλονίκης.
Η σημαντικότητα των γραμμών Νο 2, 3 και 8 διαφαίνεται μέσα και από τις πολύ υψηλές πληρότητες που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ η σύνδεση των παραπάνω σταθμών μετεπιβίβασης και τερματικών σταθμών τους προσδίδει τον χαρακτήρα «γραμμών κορμού».

Ως προς τις γραμμές 5 και 33, το τελικό σενάριο του ΟΣΕΘ περιλαμβάνει:

Γραμμή Νο5
Οι περιγραφείσες τροποποιήσεις επηρεάζουν μεταξύ άλλων και τη σύνδεση του άξονα της Β. Όλγας με την Εγνατία η οποία πραγματοποιείται στην υφιστάμενη κατάσταση από την γραμμή Νο8. Με δεδομένη την αναγκαιότητα ύπαρξης της σύνδεσης αυτής και στη νέα κατάσταση, προτείνεται η τροποποίηση της διαδρομής της γραμμής Νο5 «Νέα Κρήνη-Βενιζέλου» έτσι ώστε στη μετάβαση προς κέντρο να διέρχεται από την οδό Β. Όλγας στην Εγνατία μέσω της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με τερματικό σταθμό τον ΝΣΣ αντί του ΤΣ της Πλατείας Ελευθερίας. Στην διαδρομή επιστροφής αντίστοιχα από ΝΣΣ μέσω Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου θα συνεχίζει στην Μ. Αλεξάνδρου και στη συνέχεια επιστροφή όπως σήμερα στο ΤΣ της Κρήνης.

Διαδρομή
Μετάβαση
ΤΣ Κρήνης-> Δημοκρίτου-> Κακουλίδου-> Χανίων-> Αιδινίου -> Σμύρνης-> Μιαούλη-> Νικ. Πλαστήρα-> Νικ. Πλαστήρα-> Χηλής-> Κερασούντος-> Τάκη Οικονομίδη->Πλούτωνος-> Βας. Όλγας-> Γ’ Σεπτεμβρίου-> Εγνατία-> Μοναστηρίου-> Αγίων Πάντων-> ΝΣΣ
Επιστροφή
ΝΣΣ-> Μοναστηρίου-> Εγνατία-> Γ’ Σεπτεμβρίου-> Μεγ. Αλεξάνδρου-> Γ. Παπανδρέου-> Σοφούλη> Κερασούντος-> Χιλής-> Νικ. Πλαστήρα-> Ατλαντίδος-> Κουντουριώτου-> Καποδιστρίου-> Πολυβίου-> Ησιόδου-> Ικάρων-> ΤΣ Κρήνης


Γραμμή Νο33
Η κατάργηση της γραμμής Νο3 στην επιστροφή της από τις οδούς Λ. Στρατού και Δελφών θα καλυφθεί από την γραμμή Νο33: «Άγιος Παντελεήμων-Βενιζέλου» η οποία θα ακολουθεί στην μετάβαση προς κέντρο της διαδρομή που ακολουθεί σήμερα ενώ στην επιστροφή της θα διέρχεται από τις οδούς Λ. Στρατού και Δελφών.

Μετάβαση
ΤΣ Κηφισιάς-> Ερυθρού Σταυρού-> Ζηργάνου-> Μεγ. Αλεξάνδρου-> Καυκάσου-> Πόντου-> Αιγαίου-> Κηφισιάς-> Βούλγαρη->Καθ. Ν. Παπαδάκη->Σόλωνος->Μακεδονίας->28ης Οκτωβρίου-> Βας. Όλγας-> Μ. Ανδρόνικου-> Τσιμισκή-> Δραγούμη-> Μητροπόλεως-> ΤΣ Πλατείας Ελευθερίας
ΤΣ Επιστροφή
ΤΣ Πλατεία Ελευθερίας->Μητροπόλεως Παύλου Μελά-> Μεγ. Αλεξάνδρου-> Γ’ Σεπτεμβρίου-> Στρατού->Κωνσταντινουπόλεως-> Δελφών ->Καθ. Παπαδάκη-> Βούλγαρη-> Κηφισιάς-> Αιγαίου-> Πόντου-> Θήχης-> Παπαφλέσσα-> Ελευθ. Βενιζέλου->Ερυθρού Σταυρού-> ΤΣ Κηφισίας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd