Σε απάντηση της από 04/12/2015 καταγγελία της ΡΕΚΚ σε ζητήματα που αφορούν την Κ.Ε.Δ.ΚΑ. έχω να απαντήσω τα εξής :


Η λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης διέπεται από τον Νόμο 3463/2006.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κα. Γρηγοριάδου δεν αποτελεί εργαζόμενο της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. αλλά εξωτερικό συνεργάτη της επιχείρησης, στην οποία και παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η σύμβασή της ανεξαρτήτων υπηρεσιών είχε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 και ως εκ τούτου λήγει εκ του νόμου αυτοδικαίως την ημερομηνία λήξης της.
Στην περίπτωση της κας Γρηγοριάδου το θέμα ήρθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. όπου και αποφασίστηκε η μη συνέχεια της συνεργασίας μαζί της και η ανάθεση της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε άλλη εξειδικευμένη ψυχολόγο (ΑΠ.Δ.Σ. κατά πλειοψηφία).
Θα ήθελα δε να σας επισημάνω ότι παρόλο που ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να προχωρήσω σε απευθείας ανάθεση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με δική μου απόφαση και μόνο, ουδέποτε το έχω πράξει αυτό.
Άραγε για ποιες μη δημοκρατικές διαδικασίες μιλάμε?
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Προεδρία του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. μέχρι και σήμερα όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. έρχονται προς συζήτηση και ψήφιση στο Δ.Σ. της συμβούλιο και ουδέποτε έχει αποφασιστεί κάτι μονομερώς.
Το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων που εργάζονται στην Κ.Ε.Δ.ΚΑ. καθορίζεται από τον κανονισμό προσωπικού ο οποίος ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς στις 20/05/2010.
Στα άρθρα 41 & 42 του κανονισμού ορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα ενώ στα άρθρα 44, 45 & 46 η πειθαρχική διαδικασία.
Από την ημέρα που ορίστηκα Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ούτε ένας εργαζόμενος δεν τιμωρήθηκε και ουδέποτε έγινε σύγκληση του 1ου & 2ου πειθαρχικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.
Άραγε για ποια δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων μιλάμε?
Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν για τους εργαζομένους της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ορισμένου και αορίστου χρόνου και όχι για τους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης των οποίων η εργασία λήγει αυτοδίκαια την ημέρα που ορίζει η σύμβασή τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ

ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Our website is protected by DMC Firewall!