"Με αφορμή, την ανακοίνωση , που εξέδωσε η «Υπηρεσία Επικοινωνίας» (!!!)( της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2015 που επιγράφεται, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ “ΑΡΕΤΣΟΥ” -Διάνοιξη οδού Πόντου» , εκτιμούμε ότι με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση και διάλογο με τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους , ενώ «αδειάζει» το Δήμαρχο Καλαμαριάς, ο οποίος υποσχέθηκε αναζήτηση εναλλακτικών – λιγότερο βλαπτικών για το περιβάλλον της περιοχής και ειδικότερα για το άλσος της περιοχής μεταξύ των οδών Πόντου , Ροδοπόλεως και Μετρων (συν. Δέρκων).
Συγκεκριμένα:
Α. Tι υποστήριξε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς (για το θέμα):
«…Καταρχήν ακόμη στο δήμο δεν έχει έρθει κάποιο σχετικό έγγραφο ούτε από τους κατοίκους, (σ.σ. : ήδη κατατέθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο υπόμνημα με 150(!!!) υπογραφές) , αλλά ούτε και από την Αττικό Μετρό για το σημείο όπου θα γίνουν οι εργασίες. Η διοίκηση του Μετρό βρίσκεται σε επικοινωνία με το δήμο, όμως ακόμη δεν έχει αποσταλεί ο χάρτης με την τελική εισήγηση για τα οικόπεδα που θα καταλάβουνε, ώστε να γίνουν αυτές οι εργασίες».
(Για την κοπή των δέντρων ):
«…εάν πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Πόντου, κάποια στιγμή που θα ανοίξει ο δρόμος, έτσι κι αλλιώς αυτά τα δέντρα θα κοπούν.
Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που πρόκειται για οικόπεδο όπου προορίζεται να στεγαστεί κτήριο του δήμου.
Το ζήτημα είναι εάν η Αττικό Μετρό μπορεί να χρησιμοποιήσει παράπλευρα οικόπεδα ώστε να αποφευχθεί η κοπή των δέντρων, που είναι και το επιθυμητό….» (σ.σ. εδώ φαίνεται να επιχειρεί να υποδειξει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ εναλλακτικές λύσεις )
Συνεχίζει:
«…Δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εγκατάσταση εργοταξίου και κοπή δέντρων, αν δε συμφωνήσει ο δήμος αλλά και οι άνθρωποι που θα τους καταλάβουν τα οικόπεδα».
(Για το σημάδεμα των δέντρων):
«… πρόκειται για έρευνα(!!!) της εταιρίας σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, προκειμένου να οριστούν τα τελικά σχέδια του 5ου σταθμού του Μετρό….»
Και συνεχίζει (σελ. 21, εφημερίδα «ΚΑΡΦΙΤΣΑ», ΤΧ. ΣΑαβ 26.9.2015)
«…Συμφωνήσαμε όλοι (κάτοικοι και δημοτική αρχή) πως πρέπει να διαφυλαχτούν οι χώροι πρασίνου στο δήμο μας και κανένας δεν επιθυμεί την παρεμπόδιση του έργου…Όμως ζητούμε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες , με τη μικρότερη δυνατή όχληση και με σεβασμό στο πολίτη και στο περιβάλλον…» (σ.σ. εισάγει έναν αυτονόητο κανόνα , που απορρέει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον οποίο όμως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δε δείχνει διατεθειμένη να σεβαστεί)
Ο ίδιος , ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, ήταν εκείνος, που παρουσία όλων (θιγομένων κατοίκων και μελών του δημοτικού συμβουλίου) στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο υποσχέθηκε ότι στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα καλέσει τον εκπρόσωπο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για να δώσει εξηγήσεις.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ όμως , με μία αιφνιδιαστική κίνηση «άδειασε» στην κυριολεξία τον Δήμαρχος επιβεβαιώνοντας ότι λειτουργεί ως «κράτος εν κράτει». Συγκεκριμένα:
Στις 2 Οκτωβρίου 2015 η «Υπηρεσία Επικοινωνίας» (βλ. υπηρεσία προπαγάνδας) - η οποία «επικοινωνία» είναι αδύνατη και αδιανόητη για τους απλούς κατοίκους, ακόμα και για τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς στο παρελθόν, που είχε αποστείλει προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί της εξώδικη πρόσκληση(!!!)- εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΡΕΤΣΟΥ»
Διάνοιξη οδού Πόντου

Η Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και συγκεκριμένα για την κατασκευή του σταθμού «Αρετσού», προβλέπεται η κοπή ορισμένων δέντρων και θάμνων πάνω από το σταθμό.
Η έκταση αυτή βρίσκεται επί της οδού Πόντου, σε σημείο το οποίο δεν έχει ακόμη διανοιχτεί. Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από την κατασκευή του Μετρό, τα συγκεκριμένα δέντρα και οι θάμνοι θα έπρεπε να κοπούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της οδού Πόντου.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει και έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, προχωρά στην κατασκευή μετρό διαφυλάττοντας στο μέγιστο βαθμό τους χώρους πρασίνου. Δέντρα και θάμνοι δεν θίγονται, παρά μόνον εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.
Εξάλλου, μετά το πέρας των εργασιών γίνεται αποκατάσταση. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και στην περιοχή γύρω από το σταθμό «Αρετσού» (βλ. το μεγαλύτερο τμήμα του άλσους , που θα «θυσιαστεί» για τις ανάγκες του εργοταξίου).
Επισημαίνεται ότι, πριν από την κοπή οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εξασφαλίζει όλες τις άδειες από τις Υπηρεσίες που προβλέπει ο νόμος. Εξάλλου, η κατασκευή του Μετρό προχωρά με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία έχει ήδη εγκριθεί, μετά από τη σχετική δημόσια διαβούλευση…»
Το πώς εννοεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ τη δημόσια διαβούλευση το είδαμε και για το Τμήμα του έργου στον Κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης , όπου καταγράφεται πλήρες αδιέξοδο, ενώ δεν διευκρινίζει με ποιο δικαίωμα απειλεί να «θυσιάσει» τμήμα του άλσους που βρίσκεται εκτός των ορίων του σταθμού και εκτός της διάνοιξης της οδού Πόντου .

Σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ότι αποδέχθηκε πρόταση του Δημάρχου να εμφανιστεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβούλίου εκπρόσωπός της, και εκτιμούμε ότι δεν θα το κάνει.
Σε κανένα σημείο επίσης δεν διευκρινίζει επίσης ότι οι εργασίες θα γίνουν «…με τη μικρότερη δυνατή όχληση και με σεβασμό στο πολίτη και στο περιβάλλον…», όπως εύχεται ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, διότι είναι προφανές ότι δεν ενδιαφέρεται γι αυτό και ότι αισθάνεται – με την ανοχή του Δήμου Καλαμαριάς πάντα- παντοδύναμη και ανέλεγκτη.

Συμπέρασμα: Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ όχι μόνο τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου (διάνοιξη Πόντου και σταθμός) τμήματα του άλσους θα θυσιάσει (κοπή δένδρων κλπ.), αλλά και το εναπομείναν τμήμα για τις ανάγκες του εργοταξίου της χωρίς να δεσμευτεί για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων , τις οποίες προανήγγειλε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς («…χρησιμοποίηση παράπλευρων οικοπέδων…») ίσως λόγω ευπιστίας απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ίσως προσπαθώντας να «ριξει στάχτη» στα μάτια των κατοίκων που αντιδρούν).

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δείχνει αποφασισμένη , παραμερίζοντας τις όποιες αντιδράσεις και «αδειάζοντας» το Δήμαρχο που υποσχέθηκε να μεσολαβήσει για «διάλογο» να «θυσιάσει» όλο το άλσος μόνο και μόνο για έργα και εγκαταστάσεις , που θα μείνουν νεκρά , ανενεργά και αχρησιμοποίητα από την παράδοση του εργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ στην ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (μεταξύ 2018 και 2020) μέχρι να ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου στον Κεντρικό Δήμο (δηλαδή, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μετά το 2025).
Έτσι μέχρι τότε ΚΑΙ το άλσος θα παραμείνει κατεστραμμένο ΚΑΙ «νεκρές»- αφού δεν θα έχει τεθεί σε λειτουργία ο συρμός με αφετηρία τον Κεντρικό Δήμο- εγκαταστάσεις (σταθμός κλπ.) θα «κοσμούν» την περιοχή !
Δηλαδή, διπλή η ζημιά (περιβαλλοντική, αισθητική ) και μηδενικό το όφελος.
ΚΑΛΟΥΜΕ τους κατοίκους και όλους τους δημότες της Καλαμαριάς να αντιδράσουν ΑΜΕΣΑ πριν να είναι αργά.
Τους ΚΑΛΟΥΜΕ να πουν όχι στην αυθαιρεσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και στα περιβαλλοντοκτόνα σχέδιά της.
ΚΑΛΟΥΜΕ τη δημοτική αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην ανέχεται να την «αδειάζει» η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και να την εκθέτει στα μάτια των δημοτών.
ΚΑΛΟΥΜΕ το Δήμαρχο να φέρει τον εκπρόσωπο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δώσει εξηγήσεις και να υποχρεωθεί σε ένα ζωντανό διάλογο με τους δημοτικούς συμβούλους και τους κατοίκους".

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

DMC Firewall is a Joomla Security extension!