ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη κατασκευής κυνοκομείου με χειρουργεία, αποτεφρωτήρα και κλινικές» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός 

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων

(Δήμος Καλαμαριάς)

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Έως 12 μήνες 1
102 Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων

(Δήμος Καλαμαριάς)

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Έως 12 μήνες 1
103 Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων

(Δήμος Καλαμαριάς)

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Έως 12 μήνες 1

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd